Zásady ochrany osobních údajů


 1. Tato Politika soukromí vymezuje podmínky zpracování a ochrany osobních údajů poskytovaných uživateli, kteří využívají služby internetového portálu Rekreační areál Bedřichovka (dále jen "portál").
 2. Správci osobních údajů na portálu Bedřichovka spol. s r.o., Hradec Králové - Slezské Předměstí 500 03, Třída SNP 615/51, zapsaní v rejstříku podnikatelů pod DIČ: CZ48949914 (dále jen "SOÚ").
 3. Ve snaze zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů postupuje společnost SOÚ na základě interních postupů a instrukcí, v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES
 4. Společnost SOÚ věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů, zejména zajišťuje, aby osobní údaje byly:
  1. zpracovávány v souladu s právními předpisy,
  2. shromažďovány pro vymezené oprávněné účely a aby nebyly dále zpracovávány v rozporu s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené k účelům, pro něž jsou zpracovávány,
  4. uchovávány v podobě umožňující identifikovat subjekty údajů, a to nejvýše po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování.
 5. Společnost SOÚ získává údaje o uživatelích a jejich chování na základě jejich dobrovolného poskytnutí ve formulářích, a to za účelem:
  1. poskytnutí odpovědi na dotazy uživatelů poslané pomocí kontaktního formuláře – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR,
  2. přijetí rezervace pomocí on-line rezervačního systému – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,
  3. poskytování služeb společností SOÚ – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,
  4. marketingu, včetně posílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu, souhlasil-li s tím zákazník zatržením příslušného políčka při rezervaci – na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a posíláním obchodních sdělení může být odvolán kliknutím na příslušný odkaz v poslané zprávě nebo posláním příslušného oznámení na e-mailovou adresu společnosti SOÚ,
  5. realizace oprávněného zájmu společnosti SOÚ ve zvláštních případech – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, např. vymáhání pohledávek, – a to pomocí cookies.
 6. Při první návštěvě webové stránky Profitroom Suite, je uživatel upozorněn na sběr a použití souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM", uživatel souhlasí s použitím cookies na webové stránce.​​​​​​​
 7. Změna nastavení cookies se projeví po opětovném spuštění nebo obnovení stránek SOÚ.
 8. Instalace "cookies nezbytných pro základní funkci portálu" je nutná pro správné fungování, zejména pro autorizaci.
 9. Cookies nezbytné pro fungování portálu je možné změnit v nastaveních prohlížeče, je nutné ale vzít v potaz to, že změna nastavení může způsobit chybné fungování portálu.
 10. Další informace o cookies jsou v sekci "Nápověda" v menu internetového prohlížeče uživatele.
 11. Uživatelé, kteří poté, co se seznámí s informacemi uvedenými na portálu, nebudou chtít, aby cookies byly uloženy v internetovém prohlížeči zařízení, je musí po opuštění portálu ze svého prohlížeče vymazat. Na portálu jsou používány následující typy cookies:
  1. relační cookies – zůstávají v prohlížeči do doby jeho vypnutí nebo odhlášení z portálu,
  2. permanentní cookies – zůstávají v internetovém prohlížeči zařízení do doby, než je uživatel vymaže, nebo po dobu, která je nastavena v parametrech cookies.
 12. Podle funkce je možné cookies rozdělit na:
  1. analytické cookies, které pomáhají zlepšit komfort používání portálu díky pochopení toho, jak ho uživatelé používají a jaké na něm provádějí konverze,
  2. marketingové cookies, které jsou používány pro personalizaci obsahu reklamy, správné směrování a analyzování efektivity marketingových a prodejních kanálů,
  3. nezbytné cookies, které jsou klíčové pro správné fungování portálu.
 13. Cookies, které používáme, nám umožňují rozvíjet naše stránky.
 14. Některé cookies může používat dodavatel on-line rezervačního systému, a to pouze za účelem:
  1. zlepšování a podpory rezervačního procesu,
  2. analyzování a shromažďování statistických údajů o používání internetových stránek a on-line rezervačního systému za účelem jejich zlepšování,
  3. dodavatel on-line rezervačního systému upozorní na instalovaná cookies v uživatelském rozhraní tohoto systému
 15. Společnost SOÚ je oprávněna používat automatizované rozhodování včetně profilování pro marketingové účely (včetně automatizovaného přizpůsobování reklam zájmům uživatelů a měření jejich efektivity) a přizpůsobování nabídky, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 16. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům, institucím a subjektům oprávněným na základě právních předpisů, dále pak subjektům, které poskytují své služby společnosti SOÚ (např. právní, IT, marketingové a účetní služby, ostatní subjektů podílející se na realizaci objednané služby).
 17. Používáme následující analytické nástroje:

 18. Používáme následující marketingové nástroje:

 19. Uživatel portálu má právo na přístup k poskytnutým údajům shromážděným společností SOÚ. Uživatel je také kdykoliv oprávněn tyto údaje změnit, požadovat jejich smazání a omezení či ukončení jejich zpracování. Uživatel je také kdykoliv oprávněn požadovat smazání svých osobních údajů z portálu. Právo na přenositelnost údajů není relevantní, neboť nebyl vymezen standard pro výměnu údajů mezi ubytovacími zařízeními.
 20. Za účelem uplatnění výše uvedených práv je uživatel portálu povinen se obrátit na společnost SOÚ pomocí stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které na portálu uvedl, a to na adresu: info@bedrichovka.cz
 21. Uživatel portálu je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na oprávněnost zpracování údajů před jeho odvoláním, a to tak, že se obrátí přímo na společnost SOÚ nebo změní nastavení cookies.
 22. Každý uživatel portálu může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 23. Na portálu se mohou objevit odkazy na jiné internetové stránky, které jsou provozovány nezávisle na portálu a portál nevykonává žádný dohled nad jejich činností. Takové stránky mohou mít stanoveny vlastní politiky soukromí a provozní řády, s nimiž je vhodné se pozorně seznámit.
 24. Společnost SOÚ si vyhrazuje právo provést změny Politiky soukromí portálu z důvodu vývoje internetových technologií, případných změn právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a rozvoje portálu. Veškeré změny budou uživatelům zřetelně a srozumitelně oznamovány.